Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Wat is verzekeringsfraude en welke gevolgen kan het hebben?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Wat is verzekeringsfraude en welke gevolgen kan het hebben?

Er bestaan in de praktijk tal van verschillende vormen van fraude. Daarmee vertellen we je naar alle waarschijnlijkheid niets nieuws. Eén van de vaakst voorkomende vormen van fraude is zogenaamde verzekeringsfraude. Het gaat hierbij om het doelbewust misleiden van de verzekeraar met als doel om er zelf als verzekeringnemer beter van te worden. Voor deze vorm van fraude geldt dat ze lang niet altijd zeer grote proporties dient aan te nemen. Wat maakt het nu namelijk uit wanneer je wat extra inboedel verzint die is gestolen tijdens een inbraak? Of is het nu echt zo erg om wat oude schade aan je auto mee te laten opnemen in een verzekeringsdossier van een pas gebeurd ongeval? Op het eerste zicht niet, maar het zijn wel degelijk stuk voor stuk vormen van verzekeringsfraude. Verzekeraars nemen dit zeer ernstig en de gevolgen zijn dan ook vaak vrij aanzienlijk. 

Welke soorten verzekeringsfraude bestaan er allemaal?

De informatie in de inleiding van deze pagina geeft eigenlijk reeds een beetje aan dat fraude met een verzekering op verschillende manieren en in verschillende vormen kan worden gepleegd. Wij hebben de verschillende vormen van verzekeringsfraude hieronder dan ook even voor je op een rijtje gezet.

1.) Verzekeringsfraude bij het aanvragen van een verzekering 

Voor de eerste vorm van verzekeringsfraude geldt dat ze reeds opduikt op het moment nog voordat de verzekering in kwestie daadwerkelijk is afgesloten. Bij het aanvragen van een verzekering is het namelijk zo dat er altijd bepaalde informatie wordt gevraagd. Er wordt van jou als potentiële verzekeringnemer eigenlijk slechts één ding verwacht en dat is dat je eerlijk een antwoord geeft op alle vragen die worden gesteld. Wat deze vragen precies zijn is in de praktijk afhankelijk van de verzekering in kwestie. Zo kan er je bij een autoverzekering bijvoorbeeld worden gevraagd of je ooit een ontzegging van rijbevoegdheid hebt gehad. Bij een gezondheid gerelateerde verzekering kan er dan bijvoorbeeld weer worden gepolst naar je actuele gezondheidstoestand.

De antwoorden die je geeft op de bovenstaande vragen zijn niet alleen bepalend voor het feit of je al dan niet zal worden geaccepteerd als verzekeringnemer. Daarnaast is het zo dat ook de hoogte van de verzekeringspremie wordt gebaseerd op de antwoorden die je geeft op de diverse vragen. De vragen moedwillig foutief beantwoorden zorgt er dus voor dat de verzekeraar inkomsten misloopt en niet op een correcte manier het risico kan inschatten dat van toepassing is. 

2.) Het claimen van een groter schadebedrag dan waar werkelijk sprake van is 

Zowat de vaakst voorkomende vorm van verzekeringsfraude heeft betrekking tot het claimen van een schadebedrag dat (merkelijk) hoger uitvalt in vergelijking met de werkelijk geleden schade. Niet zelden worden er in dit geval heel wat zaken door de verzekeringnemer bijgehaald die het vermeende schadebedrag alleen maar merkelijk hoger doen uitvallen. Dit uiteraard zonder dat deze kosten ook daadwerkelijk door de verzekeringnemer in kwestie zijn geleden. 

3.) Het indienen van een onbestaand schadedossier 

Een derde vorm van verzekeringsfraude heeft betrekking tot het indienen van een onbestaand schadedossier. Zo komt het in de praktijk niet zelden voor dat mensen een verloren object bijvoorbeeld aangeven als gestolen. Bovendien worden situaties niet zelden ook zo verdraait waardoor er alsnog sprake zou zijn van een bepaalde dekking door één van de afgesloten verzekeringen. In ieder geval, het spreekt voor zich dat ook al deze situaties in de praktijk worden bestempeld als vormen van verzekeringsfraude. 

Waarom plegen mensen soms verzekeringsfraude?

Verzekeringsfraude is jammer genoeg een zeer vaak voorkomend fenomeen. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de premie van de verschillende verzekeringen vaak een stevig onderdeel vormt van de maandelijkse kosten huis. Niet alleen de inboedelverzekering, maar ook de opstalverzekering, de mogelijke aansprakelijkheidsverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, etc. zijn stuk voor stuk verzekeringen waarvoor je een vrij stevige premie dient te betalen. Veel mensen zijn dan ook van mening dat ze wel ook eens een beetje “voordeel” mogen verkrijgen uit deze premies. Wanneer er zich een legitiem schadegeval voordoet is het uiteraard niet meer dan logisch dat de afgesloten verzekering daarin tussenkomt. Probeer echter altijd op een correcte manier te handelen met je verzekeraar en voorkom op die manier de mogelijks zeer vervelende gevolgen die fraude met verzekeringen in de praktijk met zich mee kan brengen. 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van verzekeringsfraude?

Verzekeraars investeren heel wat tijd, geld en moeite in het opsporen van verzekeringsfraude. De kans dat je bij het proberen oplichten van de verzekeraar tegen de lamp loopt is dan ook ontzettend groot. Bovendien kan je in deze situatie geconfronteerd worden met een groot aantal vervelende gevolgen. Vaak is het bijvoorbeeld zo dat de verzekeraar de politie op de hoogte brengt waardoor je een bepaalde boete aangerekend zal krijgen. Daarnaast kan de verzekering ook worden geschrapt en is het meer dan waarschijnlijk zo dat ook het afsluiten van een nieuwe verzekering in de toekomst aardig kan worden bemoeilijkt. Het mag dan ook duidelijk zijn, het plegen van verzekeringsfraude is in de praktijk echt nooit een goed idee, in tegendeel.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn