Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Tot wanneer verzekering wijzigen?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Tot wanneer verzekering wijzigen?

Wanneer je een bepaalde verzekering gaat afsluiten spreekt het voor zich dat je altijd eerst even voor jezelf gaat uitmaken aan welke polisvoorwaarden je behoeften hebt. Uiteindelijk zal je dan een verzekering afsluiten die aan de door jou vooropgestelde eisen weet te voldoen. Dit gezegd hebbende is het best mogelijk dat de eisen waarover je beschikt voor een bepaalde verzekering na verloop van tijd kunnen veranderen. De vraag “tot wanneer verzekering wijzigen” kan zich in een dergelijke situatie opdringen. Het niet tijdig aanpassen van één of meerdere verzekeringen aan je veranderende wensen of  verwachtingen leidt in de praktijk immers steevast tot bepaalde problemen. Wil jij ook graag ontdekken hoe en vooral tot wanneer je verzekering wijzigen mogelijk is? Dan is het zeker de moeite waard om de informatie die je aantreft op deze pagina even door te nemen. 

Wanneer is je verzekering wijzigen een goed idee?

Een verzekering afsluiten gebeurt in de praktijk uiteraard altijd op een specifiek moment. Dit betekent dat je vooral rekening houdt met de eisen die op dat specifieke ogenblik van toepassing zijn. We halen als voorbeeld de aanschaf van een nieuwe auto aan. Voor de eerste jaren zal je dit voertuig graag zo optimaal mogelijk willen verzekeren. De kans is dan ook groot dat je zal kiezen voor een WA+ volledige cascoverzekering. Naarmate de tijd verstrijkt en het voertuig minder waard wordt zal je dit graag willen veranderen. Het is namelijk zomaar mogelijk dat de allrisk te duur is geworden. 

Bovenstaande situatie is natuurlijk slechts één van de vele situaties waarin het de moeite waard kan zijn om een wijziging in je verzekeringspolis door te gaan voeren. Ook de zorgverzekering is een schoolvoorbeeld van een exemplaar die je beter regelmatig even uitgebreid onder de loep kan nemen. Het spreekt immers niet alleen voor zich dat je altijd zo optimaal mogelijk verzekerd zal willen zijn, bovendien zal je dat bij voorkeur ook willen doen tegen de laagste mogelijke premie. De verzekeringspremies die je moet betalen kunnen immers een behoorlijke impact hebben op de maandelijkse kosten huis welke dienen te worden betaald.

Behoort een verzekering wijzigen eigenlijk wel tot de mogelijkheden?

De vraag “tot wanneer verzekering wijzigen” kunnen we pas beantwoorden wanneer we eerst even stil blijven staan bij het feit of dit al dan niet tot de mogelijkheden behoort. Kan je met andere woorden op een bepaald moment de polisvoorwaarden van een afgesloten verzekering laten veranderen of niet? Dat kan zeker. Je moet er alleen rekening mee houden dat de mogelijkheden waar je op dit vlak over beschikt sterk afhankelijk kunnen zijn van onder meer de verzekering in kwestie. Voor de zorgverzekering geldt bijvoorbeeld dat de eisen heel wat strikter zijn. 

Net omwille van het feit dat het in de praktijk vaak niet zo evident is om een verzekering te gaan wijzigen is het belangrijk om eerst even goed na te denken over het feit of dit voor jouw situatie wel echt is vereist. Het is immers niet meteen de bedoeling dat je jouw verzekeringen om de haverklap loopt aan te passen. Niet alleen zal de verzekeraar dit niet waarderen, bovendien gelden hiervoor niet zelden bepaalde restricties. Wil je dus met andere woorden graag een bepaalde verzekering laten aanpassen? Denk hier dan op voorhand goed over na en zorg ervoor dat je op z’n minst voor enige tijd opnieuw tevreden bent met de nieuw bekomen polisvoorwaarden.

Waar dien je allemaal rekening mee te houden bij een verzekering aanpassen?

Inmiddels zijn we aangekomen bij de hamvraag van deze pagina, namelijk “tot wanneer verzekering wijzigen”? Het aanpassen van een verzekering mag in de praktijk dan wel tot de mogelijkheden behoren, er zijn altijd bepaalde voorwaarden of beperkingen aan verbonden. Met welke voorwaarden je op dit vlak specifiek rekening moet houden is sterk afhankelijk van de verzekering in kwestie. Het aanpassen van bijvoorbeeld een autoverzekering is namelijk gemiddeld een stuk eenvoudiger dan wat het wijzigen van de zorgverzekering betreft. 

Om te kunnen achterhalen tot wanneer je een bepaalde verzekering kan wijzigen is het altijd van belang om je even te verdiepen in de geldende polisvoorwaarden. De eisen die op dit vlak worden gesteld kunnen immers niet alleen afhankelijk zijn van de verzekeringspolis waarvoor je hebt gekozen, maar ook van de verzekeraar waar je een beroep op doet. In de regel geldt echter dat elke wijziging drie maanden voor de verval- of verlengingsdatum van de verzekering dient te gebeuren. 

Tot wanneer zorgverzekering wijzigen?

Het antwoord op de vraag tot wanneer verzekering wijzigen is dus zoals reeds aangegeven altijd afhankelijk van de verzekering in kwestie. Voor de zorgverzekering gelden bijvoorbeeld specifieke voorwaarden. De wijziging van de zorgverzekering is dan ook slechts mogelijk aan het einde van het jaar. Het gaat hierbij om de periode tussen 12 november en 31 december. De wijziging zal dan in voege treden op 1 januari van het komende jaar. Dit is hoe het in de regel dient te gebeuren. Bij een aantal verzekeraars is het evenwel ook mogelijk om in de maand januari nog wijzigingen door te voeren in de verzekeringspolis. Dit echter uitsluitend in bepaalde situaties en veelal enkel en alleen voor de aanvullende- of tandartsverzekering.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn