Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Hoeveel bedraagt de gemiddelde studieschuld in Nederland?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Hoeveel bedraagt de gemiddelde studieschuld in Nederland?

Jongeren die er tegenwoordig voor kiezen om te gaan studeren worden geconfronteerd met verschillende vormen van stress. Enerzijds is er natuurlijk de stress voor de studie op zich. Dat is echter niet alles. Daarnaast torsen de studenten doorgaans ook nog eens een financiële last. Deze financiële last is het gevolg van de studieschuld welke er mogelijks is ontstaan. Niet alleen tijdens, maar ook na afloop van je studie is het mogelijk dat de studieschuld je nog stress oplevert. Dit uiteraard omdat je moet zien te voldoen aan de verwachting om een goede baan te kunnen vinden. Daarnaast is het tegenwoordig eveneens zo dat je studieschuld mee in overweging wordt genomen op het ogenblik dat je een hypotheek wenst aan te vragen. Voor de gemiddelde studieschuld in Nederland geldt dat ze door de jaren heen danig is toegenomen. Ook dat is uiteraard best vervelend.

Hoe ontstaat een studieschuld? 

Wanneer je in Nederland gaat studeren heb je recht op een zogenaamde studiefinanciering. Het gaat hierbij om een financiële tegemoetkoming vanuit de overheid. Deze tegemoetkoming is eigenlijk opgebouwd uit twee delen, namelijk: 

  1. Een gift van de overheid;
  2. Een stukje financiering;

Het bedrag dat je kan krijgen door middel van een studiefinanciering is niet bij iedereen even hoog. Verschillende factoren beïnvloeden dan ook het bedrag dat je kan ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit of je op jezelf woont of niet. Is dat het geval? Dan zal je kunnen vaststellen dat het bedrag dat je kan ontvangen merkbaar hoger is gelegen dan wanneer je niet op jezelf woont.

Welke voorwaarden zijn er aan een studiefinanciering verbonden?

Aan het verkrijgen van een studiefinanciering zijn natuurlijk een aantal voorwaarden verbonden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten dat je de gift die je krijgt van de overheid alsnog dient terug te betalen wanneer blijkt dat je, je studie niet binnen een periode van 10 jaar kan afronden. Hoe dan ook geldt in het nieuwe stelsel dat het overgrote merendeel van het bedrag dat je ontvangt een financiering betreft en dus geen gift. Het grootste gedeelte van de studiefinanciering die je ontvangt moet je dan ook later (tegen een bescheiden rente) terugbetalen. Het is net dit gedeelte dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van je studieschuld.

Hoeveel bedraagt de gemiddelde studieschuld? 

Omwille van het feit dat de hoeveelheid studiefinanciering die iemand kan ontvangen aardig kan verschillen is het zo dat vooral de gemiddelde studieschuld in Nederland in het oog wordt gehouden. In eerste instantie was er binnen het oude stelsel sprake van een gemiddelde studieschuld van ongeveer 13.000 euro. Sinds de invoering van het nieuwe stelsel is die gemiddelde schuld echter aanzienlijk gestegen. Ondertussen is er dan ook sprake van een gemiddelde schuld van zo’n slordige 21.000 euro. Ligt jouw studieschuld boven dit aangegeven gemiddelde? Dan dien je, je daar niet meteen zorgen om te maken. Ook de studierichting die je kiest heeft immers een invloed op de hoeveelheid aan financiële middelen die je middels een studiefinanciering kan ontvangen.

Je studieschuld aflossen, wat moet je weten?

De gemiddelde studieschuld ligt op moment van schrijven zoals je net hebt kunnen lezen dus behoorlijk hoog. Dat is een doorn in het oog van heel wat mensen. Uiteindelijk dient de financiering namelijk wel te worden terugbetaald aan de overheid. Daarvoor heb je gelukkig heel wat tijd. Voor studenten van een hogeschool of universiteit die een studiefinanciering hebben ontvangen geldt dat ze in totaliteit maar liefst 35 jaar de tijd hebben om deze schuld terug te betalen. Hoeveel rente er op de studiefinanciering wordt aangerekend is sterk afhankelijk van het moment in kwestie. Het is ook best mogelijk dat er helemaal geen rente wordt aangerekend. 

Voor welke problemen zorgt de hogere gemiddelde studieschuld?

De bijzonder lange looptijd van 35 jaar zorgt ervoor dat een gemiddelde studieschuld in eerste instantie geen groot probleem hoeft te betekenen. Voor menig aantal mensen geldt echter dat ze op een bepaald moment een hypotheek wensen af te sluiten. In dat geval kan de bestaande studieschuld mogelijks wel een doorn in het oog betekenen van de voormalige student. In het verleden werd er met deze schuld geen rekening gehouden bij het al dan niet toekennen van een hypotheek. Dat is tegenwoordig dus wel even anders. De overheid zelf is van mening dat dit mensen die een studieschuld hebben alleen maar motiveert om deze (zo snel mogelijk) echt af te lossen.Proberen zuinig leven kan in de praktijk een zege blijken te zijn voor je financiële situatie. Dat omwille van verschillende redenen. Niet alleen kan je op deze manier (meer) sparen, daarnaast zal je kunnen vaststellen dat ook het terugbetalen van je studieschuld heel wat eenvoudiger kan gebeuren. Hoe het ook zij, de hoger gelegen gemiddelde studieschuld is dus wel iets om bij stil te blijven staan. Dit niet in het minst wanneer je na afloop van je studie het idee hebt om over te gaan tot het aankopen van vastgoed. Dan zal je immers de studieschuld wellicht sneller moeten terugbetalen.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn