Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Zonne-energie op het platteland
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Zonne-energie op het platteland

Als je aan zonnepanelen denkt, denk e waarschijnlijk meteen aan huizen met zonnepanelen op het dak. Of aan zonnepanelen die stroom opwekken voor oplaadpunten voor elektrische auto’s. De kans is in ieder geval klein dat je denkt aan boerderijen en landbouwgrond. Maar juist die doelgroep kan veel profiteren van zonnepanelen. Je leest het allemaal in dit artikel.

Agri-PV

De nieuwste ontwikkeling op het gebied van het opwekken van zonne-energie is agri-pv. Hierbij worden zonnepanelen op landbouwgrond geplaatst, terwijl de landbouwactiviteiten gewoon doorgaan. Agri-pv kent diverse voordelen voor allerlei soorten boerenbedrijven. Het biedt een extra bron van inkomsten, het zorgt ervoor dat bedrijven kunnen verduurzamen én dat zonne-energie kan worden opgewekt. Win-winsituatie dus in vele gevallen! 

De voordelen van Agri-pv

Agri-pv kent enkele voordelen, welke we hieronder met je door zullen nemen.

Efficiënt gebruik van de ruimte

Boerenbedrijven hebben vaak grote stukken landbouwgrond waar de gewassen groeien en koeien grazen. Deze grond wordt met Agri-pv als het ware dubbel gebruikt, omdat er grote zonnepanelen worden geplaatst boven of tussen de gewassen. Deze panelen worden zodanig geplaatst, dat het niet ten koste gaat van de landbouwactiviteiten; de koeien kunnen nog steeds blijven grazen en de gewassen kunnen blijven groeien. 

Betere weersbestendigheid

De zonnepanelen bieden bovendien een extra bescherming tegen weersinvloeden aan de gewassen en het vee. Het groente en fruit wordt beter beschermd tegen zware regenval, ijzel en kou, waardoor de opbrengsten groter kunnen zijn. Daarnaast bieden zonnepanelen extra beschutting bij weersomstandigheden voor het (pluim)vee. 

Extra bron van inkomsten

Een Agri-PV installatie dat geplaatst wordt op landbouwgrond kan voor een extra bron van inkomsten zorgen. Het bedrijf waar de zonnepanelen afkomstig van zijn betaalt namelijk de grondeigenaar een soort ‘huur’ van de grond voor de panelen. 

Agri-pv voor de verschillende vormen van landbouw

We kennen verschillende vormen van landbouw, zoals veeteelt, fruitteelt en akkerbouw. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen teelt onder de zonnepanelen en teelt tussen de panelen. 

Teelt onder de panelen

Hierbij worden zonnepanelen op hoogte geplaatst, zodanig dat landbouwmachines er nog onderdoor kunnen rijden. De gewassen groeien onder de panelen, waardoor ze ook nog eens beschermd worden tegen weersomstandigheden. Deze vorm van Agri-pv is echter minder geschikt voor hoog groeiende gewassen. Voor gewassen die veel licht nodig hebben, zijn speciale zonnepanelen die meer licht kunnen doorlaten. 

Teelt tussen de panelen

Deze vorm lijkt nog het meest op een gewoon zonnepark, waarbij de rijen met panelen verder uit elkaar worden geplaatst. De gewassen groeien tussen deze rijen door en er is voldoende ruimte voor landbouwmachines om ertussen door te rijden. Hierbij is wel een groter stuk land nodig om voldoende zonne-energie op te kunnen wekken, omdat er relatief minder zonnepanelen tussen de gewassen kunnen worden geplaatst. 

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn