Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Uitval van medewerkers minimaliseren
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Uitval van medewerkers minimaliseren

Heb je een onderneming met medewerkers in dienst? Dan zal ook vast jij moeite hebben om aan goed personeel te komen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat vorig jaar maar liefst drie kwart van de ondernemers kampte met een personeelstekort. Daarnaast blijkt uit ander onderzoek van het CBS dat het ziekteverzuim onder medewerkers is toegenomen de afgelopen jaren. Om de werkdruk bij medewerkers niet nóg hoger te laten worden, is het dubbel zo belangrijk om uitval van medewerkers te minimaliseren. Hieronder vind je daarvoor drie handige tips.

Preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen

Aan ziekteverzuim kan een fysieke of psychische oorzaak ten grondslag liggen. Bij fysieke risico’s kun je denken aan RSI-klachten, of een langdurig verzuim door letsel als gevolg van een bedrijfsongeval. Deze risico’s zijn over het algemeen goed in te schatten met behulp van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als werkgever ben je verplicht deze op te stellen en regelmatig te herhalen. Met een RI&E maak je inzichtelijk welke risico’s mensen lopen, waardoor de bewustwording toeneemt er actie ondernomen kan worden het risico te verkleinen.

Daarnaast is het ook belangrijk om te letten op mentale oorzaken van ziekteverzuim. Met name in de zorg, zakelijke dienstverlening en het onderwijs is er relatief veel psychisch verzuim. Dit verzuim (dat gemiddeld een langere afwezigheid betekent) kan onder meer worden veroorzaakt door een verstoorde privé-werkbalans, hoge werkdruk en het niet goed kunnen meegaan in een digitaliserende werkomgeving. 

Een BHV en EHBO cursus om adequaat en snel te kunnen reageren bij incidenten

Heb je medewerkers in dienst, of komen er wel eens klanten bij je op bezoek? Dan ben je verplicht ervoor te zorgen dat er tijdens werkuren minimaal een BHV’er aanwezig is. Wat je leert tijdens een BHV cursus? Bij een BHV cursus leer je binnen een of enkele dagen een beginnende brand blussen, aanwezigen uit een pand evacueren in geval van een calamiteit en eerste hulp toepassen. Voor de veiligheid van iedereen is het dus belangrijk om voldoende medewerkers een BHV cursus te laten volgen, en er altijd voor te zorgen dat zij ook zodoende ingeroosterd worden dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn in het pand. Leg daarnaast ook vast in een BHV plan wat er in geval van een calamiteit dient te gebeuren, en plan regelmatige oefeningen met noodsituaties in.

Toch een (langdurig) zieke medewerker? Werk dan actief aan re-integratie

Je kan nog zoveel aandacht aan preventie van bijvoorbeeld stress op de werkvloer besteden en nog zoveel medewerkers een BHV cursus laten volgen, maar verzuim is nooit helemaal te voorkomen. Denk alleen al aan de mensen die vanwege griep gedurende de wintermaanden uitvallen. Om wel te voorkomen dat dit leidt tot ernstige problemen, is het zaak te sturen op een zo snel mogelijke re-integratie. Vooral bij langdurig verzuim. Zo is het aan te raden iemand van HR of een leidinggevende regelmatig contact te laten opnemen. Om te vragen hoe het gaat, maar ook om de zieke medewerker betrokken te houden bij het bedrijf. Het inschakelen van een arbodienst of bedrijfsarts kan ook helpen.

Juist nu is aandacht voor veiligheid en gezondheid belangrijk

Door personeelstekorten en stijgende kosten ligt binnen veel bedrijven de focus op zo veel mogelijk werk, zo snel mogelijk afhandelen. Maar om vervelende (financiële) gevolgen van ziekteverzuim te verkleinen, is het juist nu ook belangrijk te kijken naar hoe er gewerkt wordt. Preventie, een adequaat optreden in geval van een calamiteit en sturing op re-integratie zijn allemaal belangrijk aspecten om uitval van medewerkers te minimaliseren.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn