Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Wat maakt een sparringpartner in de praktijk zo interessant?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Wat maakt een sparringpartner in de praktijk zo interessant?

Het is volkomen normaal dat wij als mensen regelmatig geconfronteerd worden met bepaalde tegenstrijdige ideeën. Deze zorgen ervoor dat het in de praktijk vaak niet zo eenvoudig is om bepaalde keuzes te kunnen maken. Niet alleen in onze privésfeer worden we vaak geconfronteerd met dergelijke obstakels, dat geldt zeker ook voor ondernemers die bepaalde beslissingen in functie van hun bedrijf willen en moeten maken. In een dergelijke situatie kan het zeer interessant zijn om een beroep te kunnen doen op de diensten van een zogenaamde sparringpartner. Is het voor jou niet duidelijk wat een dergelijke persoon nu precies is en vooral hoe hij of zij jou kan helpen? Dan is het zeker interessant om je even verder te verdiepen in de onderstaande informatie.

Wat is een sparringpartner precies?

Concreet is een sparringpartner iemand waarmee je van gedachten kan wisselen. Het spreekt voor zich dat je als leidinggevende binnen een onderneming in staat moet zijn om bepaalde keuzes te maken. Dit gezegd hebbende hoeft dit helemaal niet te betekenen dat je niet even raad kan vragen aan iemand anders. Bovendien spreekt het voor zich dat je ook gerust even met iemand anders van gedachten kan wisselen. Het spreekt voor zich dat elke persoon in de praktijk een bepaalde visie heeft. Ondanks het feit dat deze visies onderling behoorlijk sterk van elkaar kunnen verschillen hoeft dat niet persé te betekenen dat de ene visie met zekerheid de enige juiste is. 

Op welke voordelen kan je rekenen bij een sparringpartner inschakelen?

In het bijzonder wanneer er een belangrijke beslissing dient te worden genomen is het mogelijk dat je daar enige tijd mee blijft worstelen. Succesvol ondernemen betekent in de praktijk echter dat je nooit (te lang) stil mag blijven staan. Bepaalde problemen waar je tegenaan hinkt kunnen vrij efficiënt worden opgelost wanneer je ervoor kiest om een sparringpartner in te schakelen. Door bepaalde ideeën aan hem of haar voor te stellen en door prikkelende vragen te beantwoorden wordt het maken van een bepaalde keuze doorgaans een flink stuk eenvoudiger. 

Wanneer je het advies van een (andere) professional wenst in te roepen is de kans bijzonder groot dat je daarvoor een bepaalde prijs zal moeten betalen. Het kan gelukkig ook anders. In de praktijk kan immers worden geconcludeerd dat er niet zelden een beroep wordt gedaan op een sparringpartner bij het voltrekken van een zogenaamde barterdeal. Het gaat hierbij om een overeenkomst waarbij twee ondernemingen (of ondernemers) een bepaalde dienst (of product) aan elkaar leveren. Dit aldus zonder dat er verder nog een financiële vergoeding dient te worden betaald. 

Aan welke eisen moet jouw sparringpartner voldoen?

In eerste instantie zou je misschien kunnen vermoeden dat elke persoon in aanmerking kan komen als sparringpartner. Dat is niet helemaal juist, in tegendeel. In eerste instantie is het van belang om er rekening mee te houden dat de persoon op wie je een beroep gaat doen niet persé over dezelfde visie als jou moet beschikken. Op het ogenblik dat je sollicitaties afneemt voor het in dienst nemen van één of meerdere nieuwe werknemers is de kans bijzonder groot dat je zal kiezen voor mensen die aansluiten op jouw visie. Voor een sparringpartner is dit een vereiste. Sterker nog, vaak is het net interessant om even van gedachten te kunnen wisselen met iemand die er een andere visie en mening dan jou op nahoudt. Alleen op die manier kom je immers tot nieuwe inzichten. 

Naast bovenstaande is er nog één belangrijke eigenschap waar een goede sparringpartner eigenlijk altijd over dient te beschikken. Je hebt namelijk helemaal niets aan iemand die gewoon zonder nadenken meegaat in jouw ideeën. Natuurlijk is het mogelijk dat het idee waarover je beschikt gewoon zeer interessant is. Echter geldt voor elk idee dat er mogelijke pijnpunten of potentiële nadelen aan verbonden kunnen zijn. Het is vooral van belang dat deze tijdens het sparren aan de kaak worden gesteld. Kies dus bij voorkeur altijd voor een persoon die tegen je durft in te gaan.

Waarom een beroep doen op een externe sparringpartner?

Wil jij ook graag een beroep doen op een sparringpartner? Dan spreekt het voor zich dat je daarvoor doorgaans een keuze kan maken uit tal van verschillende personen. Van belang om rekening mee te houden is echter dat je bij voorkeur kiest voor een persoon die geen deel uitmaakt van je eigen bedrijf. Dit onder meer omwille van de eerder genoemde reden. Vaak is het zo dat je bij het aannemen van personeel kiest voor personen die beschikken over een visie welke aanleunt bij die van jou als leidinggevende. Wanneer je er behoeften aan hebt om met iemand te sparren zijn dat dan weer net de personen waar je meer dan waarschijnlijk geen beroep op zal willen doen.

Naast bovenstaande is het altijd interessant om even een frisse wind door je ideeënknobbel te laten waaien. Door te kiezen voor een externe sparringpartner zal je meer dan waarschijnlijk heel wat nieuwe inzichten krijgen en bekijk je de situatie ook eens vanuit een compleet andere hoek. Het mag dan ook duidelijk zijn, een beroep doen op een extern persoon van buiten het bedrijf is meer dan waarschijnlijk de beste keuze wanneer je graag wil sparren.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn