Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

De villatax, het verhoogde eigenwoningforfait
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

De villatax, het verhoogde eigenwoningforfait

In het jaar 2011 werd de zogenaamde villatax ingevoerd door de PvdA. In eerste instantie was er sprake van een tijdelijke maatregel. Op moment van schrijven bestaat ze echter nog steeds. De villabelasting of villatax is een extra hoge belasting op de eigen woning. Door de jaren heen zijn de huizenprijzen in Nederland aanzienlijk gestegen. Dat heeft er toe geleid dat steeds meer mensen deze hogere belasting moeten betalen. Voor de goedkopere woningen is het zogenaamde eigenwoningforfait initieel wel omlaag gegaan, maar eigenlijk wordt dit grotendeels teniet gedaan door de stijging van de huizenprijzen. 

Wat is de villatax precies? 

De villatax is zoals in de inleiding reeds deels aangegeven een term die afstamt uit het verleden, meer bepaald uit het jaar 2011. Toen werd ze als tijdelijke maatregel ingevoerd, maar op moment van schrijven weten we met zekerheid dat ze tot (minstens) 2023 zal blijven bestaan. Het betreft een verhoogde belasting op huizenbezit. Het probleem dat zich door de jaren heen heeft gesteld heeft betrekking tot de almaar duurder wordende huizen. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat deze belasting omhoog is gegaan, bovendien is het ook zo dat er meer mensen (onterecht) met deze belasting worden geconfronteerd. 

Eigenlijk kan de villatax worden vergeleken met het zogenaamde “kwartje van Kok”. Deze tijdelijke verhoging van de benzineprijs is uiteindelijk ook nooit helemaal komen te verdwijnen. Ook voor de villabelasting kunnen we inmiddels stellen dat het tijdelijke karakter ondertussen lang niet meer als tijdelijk hoeft te worden bestempeld. Het feit dat steeds meer mensen door de stijgende huizenprijzen als het ware in een villa wonen is het gevolg van de manier waarop het eigenwoningforfait wordt berekend.

Een niet onbelangrijke (extra) kost om rekening mee te houden

Hetgeen we in de volksmond de villatax noemen is in de praktijk eigenlijk het eigenwoningforfait. Het betreft hier een begrip dat op het eerste zicht misschien niet zoveel betekent, maar de gevolgen ervan zullen wel goed voelbaar zijn in de portemonnee. Indien je eigenaar bent van een “dure” woning heeft dat als gevolg dat je een hogere belasting zal moeten betalen. Voor woning bezig geldt immers dat je ze op het aangiftebiljet inkomstenbelasting dient aan te geven. Dat heeft als gevolg dat de villatax een (rechtstreeks) effect heeft op de bijtelling. Dit kan in de praktijk best behoorlijk oplopen, namelijk tot 2,35 procent van de zogenaamde WOZ-waarde. Stijgt deze waarde? Dan heeft dat helaas als gevolg dat je automatisch meer belasting gaat betalen.

Hoe kan je de villatax berekenen?

Wanneer je een woning aankoopt is het niet meer dan normaal dat je rekening zal moeten houden met allerhande (periodieke) kosten die in rekening gebracht zullen worden. Niet alleen dien je rekening te houden met de kosten van de hypotheek, daarnaast zijn er ook de maandelijkse kosten huis. Om niet tegen vervelende verrassingen aan te lopen is het altijd een goed idee om je even op voorhand te verdiepen in alle kosten waarmee je kan worden geconfronteerd. Dat geldt dus eveneens voor de villatax. Wil je deze graag kunnen berekenen? Dan kan je wat dat betreft rekening houden met de informatie die hieronder staat aangegeven. 

De waarde van de woning dient te worden opgenomen in box 1 van het aangiftebiljet inkomstenbelasting. Dit betekent dat de woning niet valt onder de vermogensrendementsbelasting. Deze is namelijk van toepassing in box 3 van de aangifte. Voor verschillende heffingen geldt dat ze worden gebaseerd op de zogenaamde WOZ waarde. Wanneer dit bedrag stijgt neemt de belasting die je dient af te dragen toe. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende heffingen:

  • De onroerendezaakbelasting of OZB; 
  • Het eigenwoningforfait of het huurwaardeforfait; 
  • De watersysteemheffing;

De sterke toename in de Nederlandse huizenprijs heeft er toe geleid dat de kans dat je in een huis woont zonder bijtelling zeer klein is geworden. Hoe groot is de impact van die bijtelling nu echter? Dat laten we je graag ontdekken in het onderstaande, finale stukje van deze pagina. 

Hoeveel bedraagt de bijtelling bij jouw woning?

Er is op moment van schrijven geen bijtelling meer van toepassing op het ogenblik dat je eigenaar bent van een woning welke beschikt over een WOZ waarde die lager is gelegen dan 12.500 euro. Dit geeft meteen al aan dat er wellicht slechts een handvol woningen meer bestaan in Nederland waar dit bij van toepassing is. Van zodra de WOZ waarde boven dit bedrag uitkomt is er dus een bepaalde bijtelling verschuldigd. Hoeveel bijtelling er moet worden betaald wordt meteen duidelijk wanneer je er de hieronder terug te vinden opsomming even bijneemt: 

  • 0,15 procent bijtelling bij een WOZ waarde lager dan 25.000 euro;
  • 0,25 procent bijtelling bij een WOZ waarde lager dan 50.000 euro;
  • 0,35 procent bijtelling bij een WOZ waarde lager dan 75.000 euro;
  • 0,45 procent bijtelling bij een WOZ waarde lager dan 1.130.000 euro;

Is er sprake van een WOZ waarde die hoger is gelegen dan 1.130.000 euro? In dat geval is er niet alleen sprake van een bijtelling van 0,45 procent tot aan dit bedrag. Daarnaast wordt er ook nog eens 2,35 procent aangerekend op alles wat daarboven ligt van waarde. Voor het merendeel van de woningeigenaars geldt tegenwoordig dat ze te maken hebben met een bijtelling van 0,45 procent. Toch kan het door de stijging van de woningprijzen gebeuren dat steeds meer mensen hun WOZ waarde tot boven een miljoen euro zien stijgen. 

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn