Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Het aanmerkelijk belang, wat moet je er precies over weten?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Het aanmerkelijk belang, wat moet je er precies over weten?

Ontzettend veel mensen houden ervan om te ondernemen. Wanneer dat ook geldt voor jou en / of je fiscale partner is het echter mogelijk dat je op een bepaald moment rekening zal moeten houden met een zogenaamd aanmerkelijk belang. Voor heel wat mensen die bijvoorbeeld nog maar net begonnen zijn met ondernemen of investeren is het niet meteen duidelijk waar dit voor staat en wanneer het van toepassing is. Toch is dit een zeer belangrijk gegeven, niet in het minst voor wat het correct indienen van de belastingaangifte betreft. In ieder geval, zou je graag meer te weten willen komen over wat het aanmerkelijk belang nu precies is? Dan moet je zeker en vast verder lezen!

Wat is een aanmerkelijk belang?

Laat ons eerst even precies aangeven wat een aanmerkelijk belang nu eigenlijk is. Het gaat hierbij om een belang waar jijzelf en / of je fiscale partner direct of indirect over beschikken van ten minste 5 procent in een bepaalde onderneming. Het kan hierbij concreet gaan om: 

  • Aandelen; 
  • Winstbewijzen;
  • Opties op aandelen; 

Bovenstaande geldt uiteraard niet alleen voor in Nederland gevestigde ondernemingen, maar ook voor bedrijven in het buitenland. Ben je eigenaar van 5 procent van een bepaald type aandeel? Ook in dat geval is er sprake van een aanmerkelijk belang. Hou er bovendien rekening mee dat ook stemrecht in een coöperatie of in een vereniging op coöperatieve grondslag meetelt. Bovendien dien je er eveneens aandachtig voor te zijn dat ook een bewijs van een deelgerechtigheid in een zogenaamd ‘open fonds voor gemene rekening’ geldt als een aandeel in een vennootschap.

Wat is inkomen uit aanmerkelijk belang?

De belangrijkste reden waarom mensen ervoor kiezen om een zogenaamd aanmerkelijk belang te nemen in een bepaalde vennootschap is uiteraard om er op een bepaalde manier rendement mee te kunnen realiseren. Het is in de praktijk op verschillende manieren mogelijk om inkomen uit aanmerkelijk belang te halen. Hierbij maken we een duidelijk onderscheid tussen een éénmalig inkomen enerzijds en een periodiek inkomen anderzijds. Het gaat hierbij dan concreet om:

  1. De winst die wordt gemaakt wanneer het aanmerkelijk belang (deels) wordt verkocht;
  2. Het dividend dat op periodieke basis kan worden ontvangen; 

Ontvang je als aanmerkelijkbelanghouder een dividenduitkering uit bijvoorbeeld een BV? Dan dien je er rekening mee te houden dat je daar belasting over moet betalen in box 2. Hier moet je dus aandachtig voor zijn bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Door de jaren hebben we kunnen vaststellen dat de belasting op dit belang aanzienlijk is toegenomen. In het jaar 2019 was er bijvoorbeeld sprake van een belastingpercentage van 25 procent. Op moment van schrijven (2022) geldt dat er sprake is van een percentage van 26,9 procent.

Wat wanneer er in de familie sprake is van een aanmerkelijk belang?

Niet alleen zaken zoals bijvoorbeeld de voorbelasting kunnen leiden tot kopzorgen bij ondernemers. Dat geldt ook zeker voor de belasting waar je mee te maken kan krijgen bij een mogelijks aanmerkelijk belang. Het is immers zo dat er hiervoor door de Belastingdienst ook kan worden gekeken in de richting van familieleden. 

Beschik je zelf over minder dan 5 procent van de aandelen, opties of winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap of coöperatie? Blijkt echter dat één van de nauwe familieleden binnen dezelfde vennootschap of coöperatie wel over een aanmerkelijk belang beschikken? In dat geval kan er ook bij jouzelf sprake zijn van een dergelijk belang. Voor alle duidelijkheid, het dient hierbij wel te gaan om familieleden in rechte lijn van ofwel jijzelf ofwel deze van je fiscale partner. Het kan hierbij met andere woorden gaan om: 

  • De ouders;
  • De kinderen; 
  • Eventuele kleinkinderen;

Let op! Het kan hierbij eveneens gaan om de mogelijke fiscale partners van de familieleden die deel uitmaken van de “rechte lijn”. Heb je minderjarige kinderen die beschikken over een inkomen uit een aanmerkelijk belang? Wees er je dan bewust van dat ook dit moet worden aangegeven. De ouders zijn verantwoordelijk voor het aangeven van dit inkomen tot op de dag dat het minderjarig kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Hoe kan je dit belang precies berekenen?

Tot slot is het natuurlijk ook interessant om te weten hoe je dit aanmerkelijk belang nu precies moet gaan berekenen. Dat is niet zo moeilijk. In eerste instantie moet je uiteraard nagaan hoeveel winst je hieruit hebt ontvangen. Vervolgens dien je bij de aangifte van de inkomstenbelasting onder de ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan te geven. Stel bijvoorbeeld dat er sprake is van een bruto ontvangen dividend van 10.000 euro. Voor het jaar 2022 geldt dat de belasting is vastgesteld op 26,9 procent. Dit betekent dat je uiteindelijk 2.690 euro aan inkomstenbelasting verschuldigd zal zijn. Let wel, de eventuele ingehouden dividendbelasting zal hiermee wel worden verrekend. Dit kan worden aangehouden onder ’te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn