Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Zijn er subsidies voor een thuisaccu?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Zijn er subsidies voor een thuisaccu?

In Nederland, het land van innovatie en vooruitgang, lijkt op het gebied van subsidies voor thuisaccu’s een opvallende stilstand te heersen. Voor particulieren bestaan er momenteel geen subsidies om de investering in een thuisbatterij te ondersteunen. Dit staat in schril contrast met de actieve stimuleringsmaatregelen in sommige van onze buurlanden. Maar wat betekent dit voor de Nederlandse huishoudens die de overstap naar duurzame energie willen maken? En is er zicht op verandering?

Pleidooi voor subsidie in Nederland

Ondanks de afwezigheid van directe subsidies voor een thuisbatterij in Nederland, is er hoop. Politieke partijen zoals GroenLinks pleiten voor de opname van thuisbatterijen in de SDE++ regeling, wat een belangrijke stap zou zijn naar landelijke financiële ondersteuning. Netbeheerders zien eveneens het belang in van thuisbatterijen voor het balanceren van het energienet en ondersteunen het pleidooi voor subsidies. Deze ontwikkelingen wijzen op een groeiend bewustzijn van het belang van thuisaccu’s, zowel voor de energietransitie als voor de stabiliteit van het net.

Subsidies in buurlanden

In Duitsland en België, bijvoorbeeld, zijn er al stappen ondernomen om het gebruik van thuisbatterijen te bevorderen. Duitsland biedt specifieke subsidies voor de combinatie van thuisbatterijen met zonnepanelen, gericht op het optimaliseren van het gebruik van zonne-energie. In België besluiten de gewesten zelf over eventuele subsidies, waardoor in sommige regio’s huishoudens ondersteund worden bij de aanschaf van een thuisbatterij. Deze initiatieven tonen aan dat met de juiste financiële prikkels de integratie van thuisaccu’s in het duurzame energiesysteem kan worden versneld.

Thuisbatterij kopen zonder subsidie

Hoewel de huidige situatie misschien ontmoedigend lijkt, zijn er goede redenen om ook zonder subsidie een thuisaccu te overwegen. Een thuisbatterij kan:

  • Je zelfverbruik van zonne-energie maximaliseren.
  • Je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet verminderen.
  • Bescherming bieden tegen stroomstoringen.

Deze voordelen maken de investering in een thuisbatterij, zelfs zonder subsidie, potentieel voordelig op de lange termijn.

Zakelijke aanschaf

Voor zakelijke gebruikers bestaan er wel mogelijkheden om te profiteren van financiële ondersteuning, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt fiscale voordelen voor investeringen in energiebesparende technologieën, inclusief thuisbatterijen. Dit toont aan dat er, ondanks de huidige beperkingen voor particulieren, erkenning is voor het potentieel van thuisaccu’s binnen het bredere kader van duurzame energie.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn