Optie24

Jouw informatie over Financiën & Ondernemen op één plek

Uitleg financiële cijfers
Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Uitleg financiële cijfers

De Economische Indicatoren

Macro-economische indicatoren zijn statistieken die de huidige status van de economie van een land aangeven, afhankelijk van een bepaald gebied van de economie (de industrie, de werkgelegenheid, de handel, etc.). Deze informatie wordt regelmatig door overheidsinstanties en de private sector gepubliceerd.

Optie24  heeft een Economische kalender met de data van belangrijke aankondigingen en gebeurtenissen. Bij correct gebruik zijn deze indicatoren van onschatbare waarde voor een handelaar. Eigenlijk helpen deze statistieken de forex handelaars om de economie te peilen; dus is het niet verrassend dat deze door bijna iedereen in de financiële markt trouw worden gevolgd. Na publicatie van deze indicatoren kunnen we de volatiliteit van de markt waarnemen. De mate van volatiliteit wordt bepaald door het belang van een indicator. Daarom is het belangrijk om te begrijpen welke indicator belangrijk is en waar deze voor staat.

Aankondigingen over rentetarieven

Rentetarieven spelen de belangrijkste rol in de schommelingen van de koersen in de financiële markt. Centrale banken hebben hierop de meeste invloed, omdat zij deze vaststellen. Rentetarieven sturen de investeringsstromen. Omdat valuta’s de economie van een land vertegenwoordigen, beïnvloeden de verschillen in rentetarieven de relatieve waarde van valuta’s met betrekking tot andere valuta’s. Als centrale banken rentetarieven wijzigen, zorgen zij voor schommelingen en volatiliteit op de financiële markt. Als de acties van de centrale banken juist worden voorspeld, nemen de kansen op een succesvolle transactie voor de handelaars toe.

Bruto Nationaal Product (BNP)

Het BNP is de breedste maatstaf van de economie van een land, en staat voor de totale marktwaarde van alle goederen en diensten die in een bepaald jaar in een land worden geproduceerd en geleverd. Aangezien het BNP-cijfer zelf vaak als een vertraagde indicator beschouwd wordt, concentreren de meeste handelaars zich op de twee rapporten die in de maanden voorafgaand aan de laatste BNP-cijfers worden uitgegeven: het voorafgaande verslag en het voorlopige verslag. Belangrijke herzieningen tussen deze rapporten kunnen een behoorlijke volatiliteit tot stand brengen.

Consumentenprijsindex (CPI)

De consumentenprijsindex (CPI) is vermoedelijk de belangrijkste indicator van inflatie. Hij geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door het publiek. Inflatie is direct gekoppeld aan de koopkracht van een valuta binnen zijn eigen landsgrenzen en beïnvloedt zijn positie op de internationale markten. Als de economie zich in normale omstandigheden ontwikkelt, leidt de toename in CPI naar een toename in basisrentetarieven. Dit leidt op hun beurt weer naar een toename in de aantrekkingskracht van een valuta.

Werkgelegenheidsindicatoren

Werkgelegenheidsindicatoren weerspiegelen de algehele gezondheid van een economie of een conjunctuurcyclus. Om te begrijpen hoe een economie functioneert, is het belangrijk te weten hoeveel banen er worden gecreëerd of hoeveel er verdwijnen, welk percentage van de actieve bevolking een baan heeft, en hoeveel mensen er werkloos zijn geworden. Voor het meten van de inflatie is het ook belangrijk om het tempo te volgen waarmee de lonen toenemen.

Detailhandelsverkoop

De indicator van de detailhandelsverkoop wordt elke maand uitgegeven en is belangrijk voor handelaren, omdat deze laat zien wat de algehele kracht van consumentenuitgaven en het succes van de detailhandelaars is. Het rapport is in het bijzonder handig, omdat dit een tijdige indicator is van de brede consumentenuitgavenpatronen, aangepast aan seizoensvariabelen. Het kan worden gebruikt om de prestaties van belangrijkere vertraagde indicatoren te voorspellen, en om de directe richting van een economie te bepalen.

Betalingsbalans

De betalingsbalans staat voor de verhouding tussen het totaal aan inkomsten uit het buitenland en het totaal aan uitgaven aan het buitenland. Met andere woorden toont de betalingsbalans het totaal van activiteiten van de handel met het buitenland, de handelsbalans, de balans tussen de export en import, en overdrachtsuitgaven. Als de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven aan andere landen en internationale organisaties, dan is de balans positief. Het overschot is een gunstige factor voor de groei van de nationale valuta.

Fiscaal en monetair beleid van de overheid

Stabilisatie van de economie (totale werkgelegenheid, controle over inflatie, en een evenwichtige betalingsbalans) is één van de doelen die overheden nastreven en dat doen zij door fiscaal en monetair beleid te manipuleren. Fiscaal beleid gaat over belastingen en uitgaven, monetair beleid gaat over financiële markten en de toevoer van kredieten, geld en andere financiële instrumenten.

Conclusie

De uitleg financiële cijfers zou nog veel uitgebreider kunnen, er zijn immers veel economische indicatoren en nog meer particuliere verslagen die gebruikt kunnen worden bij de evaluatie van de beginselen van het handelen in Binaire Opties. Het is belangrijk om de tijd te nemen om niet alleen naar de cijfers te kijken, maar ook om te begrijpen wat zij betekenen en hoe zij de economie van een land beïnvloeden.

Over de redactie van optie24

Over de redactie van optie24

Optie24 is een Nederlandstalige website die zich richt op financiële en ondernemersinformatie. De site biedt diverse artikelen over thema's zoals beleggen, belasting, ondernemen, hypotheken, verzekeringen en sparen. De artikelen variëren van praktische tips tot diepgaande analyses over actuele financiële onderwerpen. Optie24 presenteert zich als een bron voor zowel beginners als ervaren personen in de financiële wereld, met een focus op het verbeteren van financiële kennis en het bieden van inzicht in verschillende financiële producten en strategieën.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn